2009 - 2010


2010 Unión Agrarias UPA - Becerreá. Lugo
2010 Unión Agrarias UPA - Becerreá. Lugo
2010 Unións Agrarias UPA - Sarria. Lugo
2010 Unións Agrarias UPA - Sarria. Lugo

CCOO Santiago de Compostela
2010 Santiago de Compostela - A Coruña

SEDE C.C.O.O.

Unións Agrarias UPA Lugo
2009 Unións Agrarias UPA - Lugo